A wide shot of Newport featuring the Riverfront, Newport Market, the Steel Wave and City footbridge / Darlun eang o Gasnewydd yn cynnwys Glan yr Afon, Marchnad Casnewydd, y Steel Wave a phont droed y Ddinas.

Croeso i Gyngor Dinas Casnewydd

Y newyddion diweddaraf

A crowd shot of visitors to the Eisteddfod yr Urdd / Ffotograff torf o ymwelwyr i Eisteddfod yr Urdd

Cabinet yn cefnogi gwahodd Eisteddfod yr Urdd 2027 i Gasnewydd

Mae Casnewydd gam yn nes at gynnal Eisteddfod yr Urdd yn 2027 ar ôl i gabinet y cyngor gefnogi cynlluniau i'r ddinas ei chynnal.

18 July 2024
A picture of the gondola of the Newport Transporter Bridge as it approaches the western side of the bridge / Llun o gondola Pont Gludo Casnewydd wrth iddi ddynesu at ochr orllewinol y bont

Diweddariad ar brosiect trawsnewid y Bont Gludo

Ar ôl misoedd lawer o waith a llawer o gwestiynau am weithgareddau sy'n digwydd o dan y pebyll gwyn ...

17 July 2024
Golygfa afon y ddinas. #CamauNesafCasnewydd. Rhan o Gynllun Creu Lleoedd Tref Casnewydd

Trigolion Casnewydd yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud ar ddyfodol y ddinas

Mae trigolion Casnewydd yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud ar Gynllun Creu Lleoedd Canol Dinas Cas...

15 July 2024
A view from Beechwood Park looking out over Newport and the Severn Estuary / Golygfa o Barc Beechwood yn edrych allan dros Gasnewydd ac Aber Afon Hafren.

Parciau Beechwood a Belle Vue yn cadw statws y Faner Werdd

Mae dau o barciau mwyaf Casnewydd yn dathlu unwaith eto ar ôl cadw eu statws y Faner Werdd ar gyfer ...

16 July 2024
Darllen mwy o newyddion
Map with a pin in the middle

Darganfod fy agosaf

Y ffordd hawsaf o ddod o hyd i'r cyfleusterau a gwasanaethau agosaf i chi

neu chwiliwch fy mapiau

Darganfod mwy

Beth sy'n digwydd

Darganfod mwy am ddigwyddiadau sy'n digwydd ar draws y ddinas

Gweler ein digwyddiadau

Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y diweddariadau diweddaraf

Tanysgrifiwch nawr