Nod Cyngor Dinas Casnewydd yw bod yn dryloyw. Mae'r data yma wedi rhannu fel rhan o ymrwymiad y cyngor i fod yn agored.

Tâl a graddio'r cyngor

Mae tâl yn y cyngor yn cael ei osod mewn strwythur â 15 gradd.

Am fwy o wybodaeth, gweler ein ddogfen strwythur swyddi a graddau.

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn dangos y gwahaniaeth rhwng cyflog cyfartalog dynion a menywod sy'n gweithio i'r cyngor.

Mae'n ofynnol i ni gyhoeddi ein gwybodaeth bwlch cyflog rhwng y rhywiau bob blwyddyn.

Darllenwch ein adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau hyd mis Mawrth 2023.

Darllenwch ein adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau hyd mis Mawrth 2022.

Darllenwch ein adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau hyd mis Mawrth 2021.

Darllenwch ein adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau hyd mis Mawrth 2020.

Mae adroddiadau blaenorol ar gael ar gais.

Hysbysebiadau preifatrwydd

Mae ein hysbysiadau preifatrwydd yn nodi pa ddata personol a gasglwn gennych chi, mae hyn yn ein helpu i ddarparu gwasanaethau.

Mae ein hysbysiadau preifatrwydd yn esbonio:

  • beth rydym yn ei wneud â'ch data
  • os ydym yn ei rhannu
  • pa mor hir rydyn ni'n ei gadw

Gallwch ddod o hyd i'r hysbysebiadau preifatrwydd maes gwasanaeth hyn ar eu tudalennau gwe priodol.