Adborth gwefan

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi adborth i'n tîm am y wefan.

Dim ond at ddiben gwella ein gwasanaethau ar-lein y bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio a ni fydd yn cael ei rannu ag unrhyw un y tu allan i'r cyngor.

Os ydych chi'n ceisio cysylltu ynglyn ag un o'n gwasanaethau ar-lein, cysylltwch â ni.

Beth yw eich barn am ein gwefan?
Beth oeddech chi'n hoffi fwyaf am y dudalen?
Beth nad oeddech chi'n ei hoffi am y dudalen?