Cefnogi ein milwyr wrth gefn

Mae nifer o weithwyr Cyngor Dinas Casnewydd hefyd yn cyflawni rôl bwysig arall gyda chefnogaeth yr awdurdod lleol.
UK flag flying in the wind/Baner y DU yn chwifio yn y gwynt

Mae heddiw’n Ddiwrnod y Lluoedd Wrth Gefn sy'n tynnu sylw ac yn cydnabod cyfraniad y rhai sy'n rhoi o'u hamser hamdden i wasanaethu yn y Lluoedd Wrth Gefn.

Ymunodd Rhys Thomas â’r Llynges Frenhinol Wrth Gefn yn 2011 cyn dechrau gweithio yn y cyngor.

Yn lefftenant yn HMS Cambria, mae gan Rhys nifer o rolau gyda'r Llynges ac mae wedi cymryd rhan mewn sawl her gan gynnwys cystadleuaeth heriol Brickwood's Field Gun, cyrsiau goroesi ar y môr a hyfforddiant arwain ar fynyddoedd.

"Mae fy mhrofiad fel milwr wrth gefn wedi bod yn gadarnhaol iawn ac rwy'n teimlo fy mod yn cael cefnogaeth gan y cyngor fel fy nghyflogwr. Fe wnaeth fy nghefnogi pan gefais fy ngalw am bum mis yn 2020 yn ystod y pandemig."

Cafodd Rhys ei alw i helpu ymateb Tiriogaethau Tramor Prydain ac yna bu'n gweithio fel swyddog staff, yn paratoi sesiynau briffio ar gyfer uwch swyddogion a gwneud defnydd o'i brofiad fel gweithiwr iechyd yr amgylchedd proffesiynol.

Mae hefyd wedi cael amser i ffwrdd ar gyfer digwyddiadau a sesiynau hyfforddi’r Lluoedd Arfog. "Mae fy ngwasanaeth yn gwerthfawrogi'r hyfforddiant a'r profiad helaeth rydw i wedi'i ennill trwy'r Llynges. Rwyf hefyd yn teimlo bod fy rheolwyr yn deall ac yn parchu fy ymrwymiadau fel milwr wrth gefn."

Dywedodd Rhys y gall cyflogwyr eraill gefnogi milwyr wrth gefn, cyn-filwyr, arweinwyr gwasanaethau a'u teuluoedd trwy arwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog a sicrhau bod y gweithle’n gefnogol o gymuned y lluoedd arfog.

"Rwy'n cydnabod bod gwerthoedd craidd y Llynges Frenhinol o ymrwymiad, dewrder, disgyblaeth, parch, uniondeb a theyrngarwch yn ategu rhai'r cyngor. Mae'r gwerthoedd hyn yn siapio fy ngyrfa yn y lluoedd arfog ac yn y gwasanaeth cyhoeddus."

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Dimitri Batrouni: "Rwy'n falch bod yr awdurdod yn cefnogi Rhys a'n milwyr wrth gefn eraill. Maent yn gwneud gwaith rhagorol i'r cyngor tra hefyd yn neilltuo eu hamser eu hunain i wasanaethu ein gwlad, yn barod i gael eu galw ar adegau o argyfwng.

"Fel cyngor, rydym hefyd yn gweithio gyda phartneriaid i gynorthwyo cymuned y lluoedd arfog, y rhai sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd, milwyr wrth gefn, cyn-filwyr a'u teuluoedd, i gydnabod y gwasanaeth y maent wedi'i roi i bob un ohonom."

Darllenwch fwy am y gefnogaeth i gymuned y lluoedd arfog yn https://www.newport.gov.uk/cy/About-Newport/Armed-forces/Armed-forces.aspx