Cyllid cymunedol, penderfyniadau cymunedol

Mae mwy na £900,000 wedi'i roi i 180 o brosiectau gwahanol yng Nghasnewydd fel rhan o'r rhaglen cyllidebu cyfranogol.
Two people on a stage talking to an audience inside the Dolman/Dau berson ar lwyfan yn siarad â chynulleidfa y tu mewn i Theatr Dolman Theatre/

Yr hyn sy'n gwneud y cynllun hwn yn wahanol i grantiau eraill yw y gofynnir i bobl leol benderfynu ble dylai arian cyhoeddus gael ei wario ac mae dros 850 wedi cymryd rhan.

Dan arweiniad cyngor y ddinas, mae tîm eang o bobl yn ymwneud â chynllunio a chyflwyno'r rhaglen gan gynnwys cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Fforwm 50+ Casnewydd, y cyngor ieuenctid a GAVO yn ogystal ag unigolion.

Yn y rownd ddiweddaraf, rhoddwyd £170,000 i gefnogi lles yn y gymuned a dyfarnwyd grantiau o hyd at £5,000 i 28 o brosiectau ar ôl i'r bleidlais gael ei chwblhau.

Roedd y rhain yn cynnwys Rygbi Cadair Olwyn y Dreigiau, y Forget-Me-Not Chorus, Rewild Play ac Active Angels.

Mae'r rhai sydd wedi cymryd rhan yn y rhaglen wedi rhoi eu hadborth. "Roedd gweld yr amrywiaeth o weithgareddau a chyfleusterau sydd ar gael i ysbrydoli ac addysgu," meddai un.

Ychwanegodd un arall yr oedd dewis gwych o brosiectau a’i fod yn gyfle i weld beth oedd yn digwydd yn y ddinas.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Dimitri Batrouni: "Mae Casnewydd wedi arwain y ffordd yng Nghymru o ran defnyddio cyllidebu cyfranogol fel ffordd o gynnwys pobl leol o ran sut mae arian cyhoeddus yn cael ei wario. 

"Nid yw'n glir sut fydd y sefyllfa ariannol y flwyddyn nesaf, ond rwy'n mawr obeithio bod hyn yn rhywbeth y gallwn ei wneud eto."

I ddarganfod ychydig mwy am yr hyn y mae'r rhaglen yn ei olygu, edrychwch ar ein fideo https://youtu.be/c9Fbp94kEjw

Sicrhawyd cymorth ariannol i'r rhaglen eleni gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU.