Hwyl yr haf am ddim i bob oed

Mae timau'r cyngor wedi bod yn brysur yn trefnu gweithgareddau i blant o bob gallu a'u teuluoedd mewn lleoliadau ar hyd a lled y ddinas.
Youth and play session participants holding a colourful parachute in an outside space / Cyfranogwyr sesiwn ieuenctid a chwarae yn dal parasiwt lliwgar mewn gofod awyr agored

Mae rhaglen haf y gwasanaeth ieuenctid a chwarae yn cynnwys amrywiaeth enfawr o weithgareddau hwyl dan do ac awyr agored, fel sgiliau syrcas, sesiynau coginio a chrochenwaith, numbertots a llawer, llawer mwy. 

I weld beth sy'n digwydd ac i gadw lle, ewch i’n tudalen Eventbrite neu e-bostiwch [email protected] 

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ddolen hon i gadw lle mewn digwyddiad Diwrnod Chwarae Cenedlaethol ar 7 Awst yn Rodney Parade. 

Bydd gweithgareddau am ddim drwy'r dydd, rhwng 11am a 3pm Gall y rhai sy'n mynychu hefyd gael cludiant am ddim i’r digwyddiad ar Fws Casnewydd drwy ddangos eu tocyn Eventbrite i'r gyrrwr.

Mae llawer o bethau yn digwydd yn ein llyfrgelloedd hefyd.  Gall plant gymryd rhan yn sialens ddarllen yr haf sydd â'r thema "crefftwyr campus" eleni.  Galwch draw i’ch llyfrgell leol i glywed mwy.

Mae sefydliadau eraill hefyd yn cynnal digwyddiadau dros wyliau’r haf. mae rhagor o wybodaeth ar www.newport.gov.uk/cy/Care-Support/Children-and-families/Family-Information-Service/Childcare/School-holiday-fun.aspx a www.whatsoncityofnewport.co.uk