Rydym eisiau eich barn ar barciau Beechwood a Belle Vue

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gofyn i breswylwyr am eu barn am ein parciau addurniadol, Beechwood a Belle Vue.
A floral display in front of the bandstand at Belle Vue Park / Arddangosfa flodau o flaen y bandstand ym Mharc Belle Vue

Rydym eisiau gwybod sut rydych chi'n defnyddio ein parciau, beth sy'n dda amdanyn nhw, a beth rydych chi'n meddwl y gellid ei wella.

Mae'r ddau barc wedi derbyn statws y Faner Werdd dros y blynyddoedd diwethaf.  Mae'r wobr hon yn gosod y meincnod ar gyfer rheoli mannau awyr agored hamdden ledled y wlad.

Bydd yr arolwg hwn yn ein helpu i wella ein safonau yn y ddau barc gyda'r bwriad o gadw statws y Faner Werdd yn y blynyddoedd i ddod.

Gallwch gael mynediad i'r arolwg ar gyfer pob parc ar-lein trwy'r dolenni isod. Dylai gymryd tua 5-10 munud i gwblhau’r arolwg.

Parc Beechwood - https://online1.snapsurveys.com/parks-beechwood

Parc Belle Vue - https://online1.snapsurveys.com/parks-bellevue

Fel arall, byddwn hefyd yn cynnal ymgynghoriadau personol ym mhob parc, lle gallwch rannu eich syniadau ag aelodau o’n tîm parciau.

Byddwn ym Mharc Beechwood ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf, a Parc Belle Vue ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf. 

Bydd ein tîm ger y caffi yn y ddau barc, rhwng 11am a 4pm.

Am fwy o wybodaeth am barciau a mannau gwyrdd Casnewydd, ewch i https://www.newport.gov.uk/green-spaces.